سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-92 مدیریت کیفیت و بهره وری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-92 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-92 مدیریت و کنترل پروژه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-92 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-92 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-92 طراحی قید و بندها و قالبهای پرسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-92 ارزیابی کار و زمان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-92 طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-92 سیستم های عامل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-92 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-92 قوانین حاکم بر پروژه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-92 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-92 کاربرد نانو در مهندسی اجرایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-92 زبان تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-92 آشنایی با مقررات کارآفرینی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-92 مباني رباتيك 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-92 سیستم های چند رسانه ای - محیط های چند رسانه ای 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-92 الکترونیک 1 - مدارهای الکترونیکی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-92 ماشین های الکتریکی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-92 ریاضی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-92 تحقیق در عملیات 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-92 مدیریت مهندسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-92 ترمودینامیک و انتقال حرارت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-92 مدیریت کارگاه و منابع انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-92 سیستم های اطلاعات مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-92 خواص مواد مهندسی - علم مواد 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 3-92 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 3-92 سیستم های تهویه و تبرید - طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 3-92 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 3-92 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 3-92 طرح ریزی واحدهای صنعتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 3-92 مهندسی اینترنت و شبکه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ