سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 ماشینهای ابزار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 دینامیک و ارتعاشات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 بررسی سیستم های قدرت 1 - تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-93-94 طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-93-94 تحقیق در عملیات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-93-94 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-93-94 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-93-94 طراحی معماری و شهرسازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-93-94 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-93-94 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-93-94 سیستم های عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-93-94 اندازه گیری الکتریکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-93-94 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-93-94 زبان تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-93-94 اصول حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-93-94 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-93-94 کاربرد نانو در مهندسی اجرایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-93-94 فرآیندهای تولید 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-93-94 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-93-94 الکترونیک 1 - مدارهای الکترونیکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-93-94 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-93-94 تحقیق در عملیات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-93-94 سیستم های تهویه و تبرید - طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-93-94 مدیریت و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-93-94 برنامه سازی رایانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-93-94 نقشه کشی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-93-94 سیستمهای کنترل خطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-93-94 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-93-94 قوانین حاکم بر پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-93-94 طراحی اجزاء 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-93-94 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-93-94 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-93-94 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-93-94 ترمودینامیک و انتقال حرارت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-93-94 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-93-94 ماشین آلات ساخت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-93-94 نقشه کشی تخصصی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-93-94 ماشین های الکتریکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-93-94 ترمودینامیک و انتقال حرارت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-93-94 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-93-94 بررسی سیستم های قدرت 1 - تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-93-94 سیستم های تهویه و تبرید - طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-93-94 روشهای طراحی مهندسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-93-94 تحقیق در عملیات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-93-94 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-93-94 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-93-94 طراحي اجرايي 2 و پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-93-94 آشنایی با مقررات کارآفرینی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-93-94 فیزیک مقدماتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-93-94 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-93-94 طراحي اجرايي 2 و پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-93-94 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-93-94 ترمودینامیک و انتقال حرارت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-93-94 ماشینهای ابزار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-93-94 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-93-94 مدیریت مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 2-93-94 مدیریت کیفیت و بهره وری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 2-93-94 برنامه سازی رایانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 2-93-94 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 2-93-94 طراحی اجزاء 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 2-93-94 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 2-93-94 مدیریت کارگاه و منابع انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 2-93-94 سیستم های تهویه و تبرید - طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 2-93-94 سیستم های اطلاعات مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 2-93-94 استاتیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 2-93-94 سیستم های عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 2-93-94 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 2-93-94 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 2-93-94 طراحي اجرايي 1و پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
72 2-93-94 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 2-93-94 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
74 2-93-94 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 2-93-94 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
76 2-93-94 اجرای متره و برآورد - متره و برآورد پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 2-93-94 مخابرات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 2-93-94 خواص مواد مهندسی - علم مواد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 2-93-94 استاتیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 2-93-94 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 2-93-94 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 2-93-94 طراحی اجزاء 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
83 2-93-94 طرح ریزی واحدهای صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
84 2-93-94 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
85 2-93-94 کنترل کیفیت آماری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 2-93-94 سیستم های چند رسانه ای - محیط های چند رسانه ای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
87 2-93-94 ارزیابی کار و زمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
88 2-93-94 مهندسی اینترنت و شبکه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
89 2-93-94 ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ