سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-93-94 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 دینامیک و ارتعاشات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک مقدماتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 معماری کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سیستم های عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سیستم های چند رسانه ای - محیط های چند رسانه ای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 برنامه سازی رایانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مهندسی اینترنت و شبکه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ماشین های الکتریکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کنترل کیفیت آماری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طراحی معماری و شهرسازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اقتصاد مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فرآیندهای تولید 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ارزیابی کار و زمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طرح ریزی واحدهای صنعتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمهای اطلاعاتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول حسابداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت کیفیت و بهره وری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت و کنترل پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سیستم های اطلاعات مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تحقیق در عملیات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ماشینهای ابزار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ترمودینامیک و انتقال حرارت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سیستم های تهویه و تبرید - طراحی سیستم های تهویه مطبوع 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طراحی اجزاء 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طراحي اجرايي 2 و پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مخابرات 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سیستمهای کنترل خطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اندازه گیری الکتریکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کاربرد نانو در مهندسی اجرایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مکانیک سیالات - مکانیک سیالات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نقشه کشی تخصصی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با مقررات کارآفرینی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت کارگاه و منابع انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مصالح ساختمانی و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 قوانین حاکم بر پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ماشین آلات ساخت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اجرای متره و برآورد - متره و برآورد پروژه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تاسیسات زیر بنایی و ساختمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تحقیق در عملیات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 طراحي اجرايي 1و پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 استاتیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 خواص مواد مهندسی - علم مواد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روشهای طراحی مهندسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بررسی سیستم های قدرت 1 - تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد