سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-90-91 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 ریاضی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 مدار منطقی - مدار های منطقی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 معماری کامپیوتر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 سیستم های عامل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 اصول طراحی نرم افزار - مهندسی نرم افزار 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 سیستم های چند رسانه ای - محیط های چند رسانه ای 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 فرآیندهای تولید 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 تحقیق در عملیات 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 مدیریت کارگاه و منابع انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 تحلیل سازه 1 - تحلیل سازه ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 اجرای متره و برآورد - متره و برآورد پروژه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 استاتیک - فایل چندگانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 تکنولوژی بتن و آزمایشگاه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد