سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-86-87 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 فیزیک پایه 1 - فیزیک عمومی 1 و آزمایشگاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 فرآیندهای تولید 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 طرح ریزی واحدهای صنعتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 مدیریت کیفیت و بهره وری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد