سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-92-93 معادلات دیفرانسیل - ریاضیات 3 : معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 روشهای محاسبات عددی - محاسبات عددی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 مدار منطقی - مدار های منطقی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 سیستم های عامل 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 برنامه سازی رایانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 مهندسی اینترنت و شبکه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 کنترل کیفیت آماری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 طراحی معماری و شهرسازی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 فرآیندهای تولید 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 مبانی مهندسی برق و الکترونیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 ارزیابی کار و زمان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 اصول حسابداری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 سیستم های اطلاعات مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 تحقیق در عملیات 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 طراحي اجرايي 2 و پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 اجرای متره و برآورد - متره و برآورد پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 طراحي اجرايي 1و پروژه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 استاتیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 آمار و احتمال مهندسی - تئوری احتمالات و کاربرد آن - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد