سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-87-88 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 - فایل چندگانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 فیزیک پایه 2 - فیزیک عمومی 2 و آزمایشگاه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 فیزیک مقدماتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 برنامه سازی رایانه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 کنترل کیفیت آماری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 فرآیندهای تولید 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مقاومت مصالح - مقاومت مصالح 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 نقشه کشی صنعتی 1 - نقشه کشی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ارزیابی کار و زمان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودیهای 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 طرح ریزی واحدهای صنعتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 زبان تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اصول حسابداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مدیریت کیفیت و بهره وری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 سیستم های اطلاعات مدیریت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 استاتیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد