سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 حقوق بين الملل عمومي 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 جامعه شناسی سیاسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 نظام سیاسی و دولت در اسلام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-93-94 انديشه هاي سياسي در ايران و اسلام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-93-94 کلیات علم اقتصاد - اصول علم اقتصاد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-93-94 حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-93-94 فن دیپلماسی و آداب کنسولی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-93-94 مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-93-94 حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-93-94 مسائل نظامی در استراتژیک معاصر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-93-94 حقوق اداري .كليات و ايران ) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-93-94 تئوریهای انقلاب 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-93-94 اصول روابط بین المللی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-93-94 مبانی علم سیاست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-93-94 انقلاب اسلامی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-93-94 جنبشهاي اسلامي معاصر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-93-94 تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-93-94 تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 2 .از ماكياول تا ماركس) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-93-94 ارتش و سیاست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-93-94 متون سیاسی به زبان خارجه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-93-94 مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-93-94 سیاست خارجی قدرت های بزرگ 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-93-94 حقوق اساسی . کلیات ) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-93-94 اندیشه های سیاسی در قرن بیستم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-93-94 حقوق بین المللی اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-93-94 مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-93-94 نوسازی و دگرگونی سیاسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-93-94 مبانی علم حقوق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-93-94 حقوق بین المللی عمومی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-93-94 حقوق بین المللی خصوصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-93-94 اصول روابط بین المللی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-93-94 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-93-94 تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1320تا 1357 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-93-94 سیاست و حکومت در خاورمیانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-93-94 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-93-94 تاریخ روابط خارجی ایران از شهریور 1320تا1357 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-93-94 متون سیاسی به زبان خارجی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-93-94 تاریخ تحول دولت در اسلام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-93-94 روش تحقیق در علوم سیاسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-93-94 سازمانهای بین المللی - اصول روابط و سازمانهای بین المللی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ