سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-91-92 تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 حقوق اداري .كليات و ايران ) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-91-92 اندیشه های سیاسی در قرن بیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-91-92 حقوق بین المللی اسلامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-91-92 روش تحقيق در علوم سياسي .الف) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-91-92 مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-91-92 تاریخ روابط بین المللی از 1871تا1945 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-91-92 فن دیپلماسی و آداب کنسولی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-91-92 حقوق بين الملل عمومي 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-91-92 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-91-92 خلیج فارس و مسائل آن 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-91-92 حقوق اساسی . کلیات ) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-91-92 دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-91-92 اصول روابط بین المللی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-91-92 مبانی علم سیاست 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-91-92 تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-91-92 ارتش و سیاست 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-91-92 انديشه هاي سياسي در ايران و اسلام 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-91-92 متون سیاسی به زبان خارجه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-91-92 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-91-92 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-91-92 کلیات علم اقتصاد - اصول علم اقتصاد 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-91-92 حقوق بین المللی عمومی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-91-92 حقوق بین المللی خصوصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-91-92 سیاست و حکومت در خاورمیانه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-91-92 متون سیاسی به زبان خارجی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-91-92 تاریخ تحول دولت در اسلام 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-91-92 روش تحقیق در علوم سیاسی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-91-92 سازمانهای بین المللی - اصول روابط و سازمانهای بین المللی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-91-92 مبانی علم حقوق 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ