سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-90-91 نوسازی و دگرگونی سیاسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب قبل از افلاطون تا قرن بیستم 2 .از ماكياول تا ماركس) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 اندیشه های سیاسی در قرن بیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 روش تحقيق در علوم سياسي .الف) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 اصول روابط بین المللی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-90-91 تاریخ روابط خارجی ایران از شهریور 1320تا1357 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-90-91 فن دیپلماسی و آداب کنسولی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-90-91 نظام سیاسی و دولت در اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-90-91 متون سیاسی به زبان خارجی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-90-91 حقوق بین المللی اسلامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-90-91 تاریخ تحول دولت در اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-90-91 مبانی اندیشه های سیاسی در اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-90-91 حقوق بین المللی عمومی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-90-91 سیاست خارجی جمهوری اسلامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-90-91 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-90-91 مسائل سیاسی و اقتصادی نفت در ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-90-91 متون سیاسی به زبان خارجه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-90-91 سازمانهای بین المللی - اصول روابط و سازمانهای بین المللی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-90-91 شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-90-91 حقوق اساسی . کلیات ) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-90-91 تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از 1320تا 1357 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-90-91 سیاست و حکومت در خاورمیانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-90-91 مبانی علم سیاست 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-90-91 جامعه شناسی سیاسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-90-91 دیپلماسی و رفتار سیاسی در اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-90-91 خلیج فارس و مسائل آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-90-91 حقوق اداري .كليات و ايران ) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-90-91 انقلاب اسلامی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-90-91 حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-90-91 مسائل نظامی در استراتژیک معاصر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-90-91 اصول و کاربرد روانشناسی در ترویچ و آموزش کشاورزی - روانشناسی اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-90-91 کلیات علم اقتصاد - اصول علم اقتصاد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-90-91 تاریخ روابط بین المللی از 1871تا1945 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-90-91 انديشه هاي سياسي در ايران و اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-90-91 مسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-90-91 حقوق بین المللی خصوصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-90-91 تئوریهای انقلاب 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-90-91 تاریخ روابط خارجی ایران از قاجاریه تا 1320 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-90-91 اصول روابط بین المللی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-90-91 حقوق بين الملل عمومي 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-90-91 جنبشهاي اسلامي معاصر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-90-91 مبانی علم حقوق 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ