سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 کلیات و مبانی علم تاریخ 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-93-94 تاریخ اروپا در قرون جدید 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-93-94 شناخت و نقد منابع و ماخذ تاريخ ايران بعد از اسلام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-93-94 تاریخ تحولات دردوره حمله مغول و ایلخانان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-93-94 تاریخ ایران در دوره ساسانیان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-93-94 مباني حكومت و ساخت قدرت در ايران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-93-94 تاريخ تحولات سياسي...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-93-94 انقلاب مشروطيت و تحولات ايران تا انقراض قاجاريه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 تاریخ تحولات سیاسی،..ایران دردوره غوریان وخوارزمشاهیان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-93-94 تاریخ تمدن - تاریخ تمدنهای مشرق زمین 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-93-94 گاهشماری و تقویم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-93-94 مبانی تاریخ اجتماعی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-93-94 تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-93-94 تاریخ تحولات ،...ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-93-94 تاريخ تحولات سياسي...ايران در دوره افشاريان و زنديان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-93-94 جغرافیای تاریخی اسلام 1 - جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی جهان در دو قرن اخیر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-93-94 فلسفه تاریخ 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-93-94 تاریخ تحولات سیاسی ایران دردوره سامانیان و دیلمیان و غزنویان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-93-94 تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تاجنگ جهانی اول 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-93-94 اصول علم سیاست - مبانی علم سیاست 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-93-94 تاریخ تحولات سیاسی...ایران دردوره سلجوقیان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-93-94 تاریخ تشیع 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-93-94 تاریخ اندیشه های سیاسی درایران و اسلام - رهیافت های نظری و تحولات اندیشه سیاسی در اسلام و ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-93-94 تاريخ اروپا از جنگ جهاني اول تا كنون 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-93-94 تاریخ تحولات سیاسی...ایران دردوره سلجوقیان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-93-94 تاریخ عثمانی و خاورمیانه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-93-94 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-93-94 تاريخ تحولات سياسي...ايران از آغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطيت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-93-94 تاریخ اسلام از میلاد پیامبر اکرم تا سال 41 هجری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-93-94 تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-93-94 تاريخ زندگاني ائمه معصومين _ع 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-93-94 کلیات و مبانی علم تاریخ 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-93-94 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-93-94 تاریخ تحولات سیاسی...جهان اسلام ازسال227 تا سقوط بغداد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-93-94 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-93-94 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1 - متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-93-94 تاریخ اروپا در قرون وسطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-93-94 تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-93-94 قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-93-94 تاريخ تحولات سياسي ... در دوره صفويان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ