سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-90-91 تاریخ یونان و روم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-90-91 تاریخ هنر های اسلامی 1 - تاریخ هنر و معماری اسلامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-90-91 جغرافیای تاریخی اسلام 1 - جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی جهان در دو قرن اخیر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-90-91 تاریخ ایران در دوره ساسانیان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-90-91 تاريخ اروپا از جنگ جهاني اول تا كنون 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-90-91 تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-90-91 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1 - متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-90-91 تاريخ تحولات سياسي...ايران در دوره افشاريان و زنديان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-90-91 تاریخ اروپا در قرون جدید 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-90-91 تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-90-91 تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه - تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ..از سال چهلم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-90-91 تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-90-91 مبانی تاریخ اجتماعی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-90-91 تاریخ تحولات سیاسی ایران دردوره سامانیان و دیلمیان و غزنویان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-90-91 روانشناسی اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-90-91 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-90-91 تاریخ تمدن - تاریخ تمدنهای مشرق زمین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-90-91 تاريخ تحولات سياسي...ايران از آغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطيت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-90-91 تاریخ تشیع 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-90-91 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-90-91 تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تاجنگ جهانی اول 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-90-91 روش تحقیق در تاریخ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-90-91 تاریخ تحولات سیاسی...جهان اسلام ازسال227 تا سقوط بغداد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-90-91 تاریخ تحولات ،...ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-90-91 انقلاب مشروطيت و تحولات ايران تا انقراض قاجاريه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-90-91 تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-90-91 تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-90-91 تاریخ تحولات سیاسی،..ایران دردوره غوریان وخوارزمشاهیان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-90-91 تاریخ عثمانی و خاورمیانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-90-91 تاريخ زندگاني ائمه معصومين _ع 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-90-91 كليات جغرافيا با تكيه بر جغرافياي ايران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-90-91 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-90-91 تاريخ تشيع . 1) .از آغاز تا قرن پنجم هجري) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-90-91 اصول علم سیاست - مبانی علم سیاست 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-90-91 تاریخ تحولات دردوره حمله مغول و ایلخانان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ