سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-92-93 تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-92-93 تاريخ تحولات سياسي...ايران از زوال ايلخانان تا آغاز حكومت صفويان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-92-93 تاریخ ایران در دوره ساسانیان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-92-93 تاریخ تحولات سیاسی...جهان اسلام ازسال227 تا سقوط بغداد 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-92-93 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-92-93 تاریخ تمدن - تاریخ تمدنهای مشرق زمین 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-92-93 تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-92-93 روش تحقیق در تاریخ 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-92-93 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-92-93 مبانی تاریخ اجتماعی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-92-93 قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-92-93 تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه - تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ..از سال چهلم 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-92-93 تاریخ هنر های اسلامی 1 - تاریخ هنر و معماری اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-92-93 گاهشماری و تقویم 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-92-93 تاریخ تحولات سیاسی ایران دردوره سامانیان و دیلمیان و غزنویان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-92-93 جغرافیای تاریخی اسلام 1 - جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی جهان در دو قرن اخیر 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-92-93 تاریخ ایران از ایلامی ها و آریایی ها تا پایان هخامنشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-92-93 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-92-93 تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-92-93 روانشناسی اجتماعی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-92-93 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-92-93 اصول علم سیاست - مبانی علم سیاست 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-92-93 انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-92-93 تاریخ تحولات سیاسی،..ایران دردوره غوریان وخوارزمشاهیان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-92-93 تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-92-93 تاريخ تحولات سياسي...ايران در دوره افشاريان و زنديان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-92-93 فلسفه تاریخ 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-92-93 تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تاجنگ جهانی اول 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-92-93 شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-92-93 تاریخ تحولات سیاسی...ایران دردوره سلجوقیان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-92-93 تاریخ تحولات دردوره حمله مغول و ایلخانان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-92-93 تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-92-93 تاريخ تحولات سياسي...ايران از انقراض قاجاريه تا كودتاي 28 مرداد 1332 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-92-93 تاریخ تحولات ،...ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-92-93 تاریخ بیزانس 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-92-93 شناخت و نقد منابع و ماخذ تاريخ ايران بعد از اسلام 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-92-93 مباني حكومت و ساخت قدرت در ايران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-92-93 تاريخ تحولات سياسي...ايران از آغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطيت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-92-93 تاریخ یونان و روم 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-92-93 تاریخ اسلام از میلاد پیامبر اکرم تا سال 41 هجری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-92-93 انقلاب مشروطيت و تحولات ايران تا انقراض قاجاريه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-92-93 تاریخ تشیع 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-92-93 تاريخ تحولات سياسي ... در دوره صفويان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-92-93 کلیات و مبانی علم تاریخ 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-92-93 تاریخ اروپا در قرون وسطی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-92-93 تاریخ عثمانی و خاورمیانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-92-93 تاریخ اندیشه های سیاسی درایران و اسلام - رهیافت های نظری و تحولات اندیشه سیاسی در اسلام و ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ