سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-91-92 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-91-92 تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-91-92 شناخت و نقد منابع و ماخذ تاريخ ايران بعد از اسلام 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-91-92 روانشناسی اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-91-92 تاریخ احزاب ومطبوعات ایران دردوره قاجار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-91-92 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1 - متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-91-92 مباني حكومت و ساخت قدرت در ايران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-91-92 تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-91-92 تاریخ بیزانس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-91-92 تاریخ تفکر سیاسی در دوره قاجار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-91-92 تاريخ تحولات سياسي...ايران از انقراض قاجاريه تا كودتاي 28 مرداد 1332 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-91-92 گاهشماری و تقویم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-91-92 تاریخ تحولات ،...ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-91-92 تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه - تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ..از سال چهلم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-91-92 تاریخ تمدن - تاریخ تمدنهای مشرق زمین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-91-92 فلسفه تاریخ 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-91-92 تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تاجنگ جهانی اول 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-91-92 تاریخ تشیع 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-91-92 مبانی تاریخ اجتماعی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-91-92 تاریخ تحولات سیاسی...ایران دردوره سلجوقیان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-91-92 قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-91-92 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-91-92 روش تحقیق در تاریخ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-91-92 تاریخ هنر های اسلامی 1 - تاریخ هنر و معماری اسلامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-91-92 تاريخ زندگاني ائمه معصومين _ع 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-91-92 کلیات و مبانی علم تاریخ 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-91-92 تاریخ تحولات دردوره حمله مغول و ایلخانان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-91-92 تاريخ تحولات سياسي...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-91-92 تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-91-92 تاریخ اروپا در قرون وسطی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-91-92 تاریخ یونان و روم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-91-92 شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-91-92 تاريخ تحولات سياسي ... در دوره صفويان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-91-92 تاریخ اندیشه های سیاسی درایران و اسلام - رهیافت های نظری و تحولات اندیشه سیاسی در اسلام و ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ