سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-88-89 تاریخ تحولات دردوره حمله مغول و ایلخانان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-88-89 تاريخ تحولات سياسي...ايران از انقراض قاجاريه تا كودتاي 28 مرداد 1332 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-88-89 تاریخ تحولات سیاسی،..ایران دردوره غوریان وخوارزمشاهیان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-88-89 تاریخ تشیع 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-88-89 تاریخ تحولات ،...ایران از ورود اسلام تا پایان حکومت علویان طبرستان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-88-89 تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه - تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ..از سال چهلم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-88-89 تاریخ تمدن - تاریخ تمدنهای مشرق زمین 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-88-89 تاریخ هنر های اسلامی 1 - تاریخ هنر و معماری اسلامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-88-89 تاريخ ايران در دوره سلوكي و اشكاني 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-88-89 کلیات و مبانی علم تاریخ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-88-89 تاریخ اندیشه های سیاسی درایران و اسلام - رهیافت های نظری و تحولات اندیشه سیاسی در اسلام و ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-88-89 مبانی تاریخ اجتماعی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-88-89 تاريخ تحولات سياسي...جهان اسلام از قرن هفتم تا قرن دهم هجري 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-88-89 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-88-89 تاریخ تحولات سیاسی ایران دردوره سامانیان و دیلمیان و غزنویان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-88-89 تاریخ بیزانس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-88-89 قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-88-89 تاریخ ایران از ایلامی ها و آریایی ها تا پایان هخامنشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-88-89 تاریخ خلیج فارس و سرزمینهای همجوار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-88-89 تاريخ تشيع . 1) .از آغاز تا قرن پنجم هجري) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-88-89 اصول علم سیاست - مبانی علم سیاست 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-88-89 تاریخ نفت در ایران و خاورمیانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-88-89 قرائت متون تاریخی به زبان عربی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-88-89 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 1 - متون تاریخی و جغرافیایی به زبان فارسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-88-89 قرائت متون تاریخی به زبان فارسی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-88-89 كليات جغرافيا با تكيه بر جغرافياي ايران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-88-89 تاریخ اروپا از انقلاب فرانسه تاجنگ جهانی اول 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-88-89 تاریخ تحولات سیاسی...ایران دردوره سلجوقیان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-88-89 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-88-89 تاریخ اروپا در قرون وسطی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-88-89 تاریخ ایران در دوره ساسانیان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-88-89 گاهشماری و تقویم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-88-89 تاریخ یونان و روم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-88-89 تاريخ تحولات سياسي...ايران در دوره افشاريان و زنديان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-88-89 تاریخ اروپا در قرون جدید 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-88-89 تاریخ تحولات سیاسی...جهان اسلام ازسال227 تا سقوط بغداد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-88-89 انقلاب مشروطيت و تحولات ايران تا انقراض قاجاريه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-88-89 تاريخ زندگاني ائمه معصومين _ع 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-88-89 روش تحقیق در تاریخ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-88-89 روانشناسی اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-88-89 تاریخ نگاری و تحولات آن در ایران و جهان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-88-89 تاریخ عثمانی و خاورمیانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-88-89 قرائت متون تاریخی به زبان خارجی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-88-89 فلسفه تاریخ 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-88-89 تاريخ تحولات سياسي...ايران از زوال ايلخانان تا آغاز حكومت صفويان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-88-89 انقلاب اسلامی و ریشه های تاریخی آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-88-89 تاريخ اروپا از جنگ جهاني اول تا كنون 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-88-89 شناخت و نقد منابع و ماخذ تاريخ ايران بعد از اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-88-89 شناخت و نقد منابع و ماخذ تاریخ ایران پیش از اسلام 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-88-89 تاريخ تحولات سياسي...ايران از آغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطيت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-88-89 تاريخ تحولات سياسي ... در دوره صفويان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-88-89 جغرافیای تاریخی اسلام 1 - جغرافیای تاریخی سرزمینهای اسلامی جهان در دو قرن اخیر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ