سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 ترجمه متون ادبی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 شعر انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 فنون و صناعات ادبی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-93-94 ادبیات جهان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-93-94 سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-93-94 دستور و نگارش 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-93-94 خواندن و درک مفاهیم 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-93-94 ادبیات امریکا 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-93-94 نقد ادبی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-93-94 مقاله نویسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 گفت و شنود 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 اساطیر یونان و روم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-93-94 آواشناسی انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-93-94 فنون یادگیری زبان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-93-94 اصول و روش تحقیق 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-93-94 ادبیات معاصر 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-93-94 آزمون سازی زبان انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-93-94 متون برگزیده نثر ادبی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-93-94 زبان دوم 2 فرانسه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-93-94 نمایشنامه کلاسیک و رنسانس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-93-94 نگارش پیشرفته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-93-94 ادبیات انگلیسی 2 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-93-94 بیان شفاهی داستان 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-93-94 کلیات زبان شناسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-93-94 روش تدریس زبان انگلیسی - روش تدریس زبان خارجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-93-94 رمان قرن 18 تا 19 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-93-94 نمونه های نثر ساده - نمونه های نثر ساده انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-93-94 نمایشنامه قرن 17 تا 20 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-93-94 اصول و روش تحقیق 2 - روش تحقیق در مسائل زبان آموزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-93-94 مکتبهای ادبی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-93-94 ترجمه متون - ترجمه متون ساده 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-93-94 خواندن و درک مفاهیم 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-93-94 کلیات زبان شناسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-93-94 گفت و شنود 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-93-94 نامه نگاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-93-94 زبان دوم 3 فرانسه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-93-94 نامه نگاری - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-93-94 ادبیات انگلیسی 1 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-93-94 رمان قرن 20 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-93-94 خواندن و درک مفاهیم 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-93-94 رويكردهاي نقد ادبي - نقد ادبی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-93-94 سیری در تاریخ ادبیات انگلیسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-93-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-93-94 دستور و نگارش 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-93-94 مقاله نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-93-94 خواندن و درک مفاهیم 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-93-94 زبان دوم 1 فرانسه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-93-94 ترجمه متون ادبی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-93-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-93-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-93-94 كاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-93-94 خواندن متون مطبوعاتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-93-94 داستان کوتاه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-93-94 نمونه های شعر ساده انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-93-94 اصول و روش ترجمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-93-94 نگارش پیشرفته 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-93-94 اصول و روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-93-94 فنون یادگیری زبان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ