سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-94 حقوق مدني 5 شفعه و وصيت وارث 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-94 آیین دادرسی کیفری 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-94 حقوق بين الملل خصوصي 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-94 حقوق جزای اختصاصی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-94 ادله اثبات دعوی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-94 جرم شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-94 حقوق مدني 3 كليات قراردادها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-94 حقوق بين الملل عمومي 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-94 حقوق جزاي اختصاصي 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-94 حقوق تطبیقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-94 حقوق اساسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-94 حقوق جزاي اختصاصي 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-94 حقوق تجارت 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-94 آیین دادرسی کیفری 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-94 حقوق مدني 7 عقود معين قسمت ب 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-94 حقوق تجارت 4 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-94 آیین دادرسی مدنی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-94 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-94 حقوق مدني 6 عقود معين قسمت .الف) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-94 حقوق بشر در اسلام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-94 اصول فقه 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-94 قواعد فقه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-94 حقوق بين الملل عمومي 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-94 حقوق بین الملل خصوصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-94 حقوق بیمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ