سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-92 حقوق تجارت 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-92 حقوق مدني 5 شفعه و وصيت وارث 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-92 متون فقه 4 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-92 حقوق بين الملل خصوصي 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-92 حقوق جزای اختصاصی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-92 ادله اثبات دعوی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-92 جرم شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-92 حقوق مدني. 2) اموال و مالكيت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-92 مقدمه علم حقوق 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-92 حقوق بين الملل عمومي 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-92 حقوق جزاي اختصاصي 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-92 اصول فقه 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-92 حقوق اساسی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-92 حقوق جزاي اختصاصي 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-92 حقوق تجارت 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-92 بزهکاری اطفال 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-92 آیین دادرسی کیفری 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-92 حقوق مدني 7 عقود معين قسمت ب 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-92 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-92 کیفرشناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-92 حقوق تجارت 4 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-92 حقوق جزاي عمومي 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-92 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-92 قواعد فقه 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-92 حقوق بین الملل خصوصی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ