سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-91 حقوق جزاي اختصاصي 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-91 حقوق بين الملل خصوصي 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-91 کیفرشناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-91 حقوق مدني 6 عقود معين قسمت .الف) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-91 رویه قضایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-91 اصول فقه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-91 حقوق بين الملل عمومي 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-91 قواعد فقه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-91 حقوق تجارت 4 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-91 متون فقه 4 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-91 آیین دادرسی کیفری 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-91 حقوق سازمانهاي بين المللي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-91 حقوق اساسی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-91 حقوق مدني 5 شفعه و وصيت وارث 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-91 حقوق اساسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-91 حقوق تطبیقی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-91 آیین دادرسی کیفری 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-91 حقوق تجارت 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-91 اصول فقه 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-91 قواعد فقه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-91 حقوق بیمه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-91 حقوق جزای اختصاصی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-91 ادله اثبات دعوی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-91 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-91 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-91 آیین دادرسی مدنی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-91 جرم شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 3-91 حقوق مدني 5 خانواده 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 3-91 حقوق بشر در اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 3-91 حقوق بین الملل خصوصی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 3-91 حقوق جزاي عمومي 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 3-91 بزهکاری اطفال 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ