سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-90 آیین دادرسی مدنی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-90 حقوق مدني 5 شفعه و وصيت وارث 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-90 حقوق جزاي عمومي 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-90 اصول فقه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-90 حقوق جزای اختصاصی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-90 حقوق تجارت 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-90 رویه قضایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-90 قواعد فقه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-90 آیین دادرسی کیفری 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-90 حقوق بين الملل خصوصي 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-90 حقوق جزاي اختصاصي 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-90 ادله اثبات دعوی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-90 آیین دادرسی مدنی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-90 جرم شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-90 حقوق مدني. 2) اموال و مالكيت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-90 مقدمه علم حقوق 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-90 کیفرشناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-90 حقوق بين الملل عمومي 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-90 حقوق مدني 1 اشخاص و حمايت از محجورین 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-90 اصول فقه 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-90 حقوق تطبیقی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-90 حقوق اساسی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-90 حقوق تجارت 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-90 بزهکاری اطفال 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-90 آیین دادرسی کیفری 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-90 حقوق مدني 7 عقود معين قسمت ب 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-90 حقوق سازمانهاي بين المللي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 3-90 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 3-90 حقوق اساسی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 3-90 حقوق جزاي عمومي 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 3-90 حقوق تجارت 1 اشخاص 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 3-90 حقوق تجارت 4 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 3-90 حقوق جزاي عمومي 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 3-90 آیین دادرسی مدنی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 3-90 حقوق مدني 3 كليات قراردادها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 3-90 حقوق مدني 6 عقود معين قسمت .الف) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 3-90 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 3-90 حقوق جزاي اختصاصي 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 3-90 قواعد فقه 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 3-90 حقوق بين الملل عمومي 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 3-90 حقوق بین الملل خصوصی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 3-90 حقوق بیمه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ