سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-89 حقوق مدني 1 اشخاص و حمايت از محجورین 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-89 حقوق جزاي عمومي 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-89 حقوق تجارت 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-89 اصول فقه 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-89 حقوق جزاي اختصاصي 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-89 آیین دادرسی مدنی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-89 حقوق اساسی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-89 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-89 حقوق مدني 3 كليات قراردادها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-89 رویه قضایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-89 آیین دادرسی کیفری 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-89 حقوق جزاي اختصاصي 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-89 حقوق تجارت 4 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-89 حقوق بين الملل عمومي 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-89 آیین دادرسی کیفری 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-89 حقوق تجارت 1 اشخاص 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-89 جرم شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-89 حقوق تجارت 3 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-89 قواعد فقه 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-89 حقوق بین الملل خصوصی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-89 حقوق مدني 5 شفعه و وصيت وارث 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-89 بزهکاری اطفال 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-89 اصول فقه 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-89 حقوق جزاي عمومي 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-89 حقوق تطبیقی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-89 حقوق مدني 7 عقود معين قسمت ب 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-89 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 3-89 حقوق بين الملل خصوصي 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 3-89 حقوق جزاي عمومي 3 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 3-89 قواعد فقه 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 3-89 مقدمه علم حقوق 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 3-89 ادله اثبات دعوی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 3-89 حقوق بیمه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 3-89 آیین دادرسی مدنی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 3-89 حقوق جزای اختصاصی 3 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 3-89 کیفرشناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 3-89 حقوق سازمانهاي بين المللي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 3-89 آیین دادرسی مدنی 3 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 3-89 حقوق بين الملل عمومي 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 3-89 حقوق مدني. 2) اموال و مالكيت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 3-89 حقوق اساسی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 3-89 حقوق مدني 6 عقود معين قسمت .الف) 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ