سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 حقوق جزاي عمومي 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 آیین دادرسی مدنی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 آیات الاحکام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-93-94 حقوق مدني 5 شفعه و وصيت وارث 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-93-94 اصول فقه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-93-94 حقوق تجارت 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-93-94 متون فقه 4 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-93-94 رویه قضایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-93-94 قواعد فقه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-93-94 آیین دادرسی کیفری 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 عربی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 حقوق بين الملل خصوصي 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-93-94 حقوق جزای بين الملل ايران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-93-94 حقوق جزای اختصاصی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-93-94 ادله اثبات دعوی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-93-94 آیین دادرسی مدنی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-93-94 جرم شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-93-94 حقوق مدني. 2) اموال و مالكيت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-93-94 متون فقه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-93-94 حقوق مدني 3 كليات قراردادها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-93-94 مقدمه علم حقوق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-93-94 کیفرشناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-93-94 حقوق در مدد کاری - حقوق کار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-93-94 متون فقه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-93-94 حقوق بين الملل عمومي 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-93-94 حقوق مدني 1 اشخاص و حمايت از محجورین 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-93-94 حقوق جزاي اختصاصي 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-93-94 اصول فقه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-93-94 حقوق تطبیقی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-93-94 حقوق اداری 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-93-94 حقوق اداری 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-93-94 حقوق مالیه عمومی - حقوق مالیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-93-94 حقوق جزاي اختصاصي 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-93-94 متون فقه 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-93-94 حقوق تجارت 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-93-94 حقوق جزاي عمومي 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-93-94 بزهکاری اطفال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-93-94 آیین دادرسی کیفری 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-93-94 حقوق مدني 7 عقود معين قسمت ب 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-93-94 حقوق سازمانهاي بين المللي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-93-94 حقوق ثبت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-93-94 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-93-94 حقوق اساسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-93-94 حقوق اساسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-93-94 حقوق مدني 5 خانواده 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-93-94 حقوق تجارت 1 اشخاص 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-93-94 حقوق تجارت 4 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-93-94 حقوق جزاي عمومي 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-93-94 آیین دادرسی مدنی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-93-94 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-93-94 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-93-94 حقوق بشر در اسلام 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-93-94 حقوق مدني 4 الزامات خارج از قراردادها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-93-94 پزشکی قانونی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-93-94 قواعد فقه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-93-94 مبانی علم اقتصاد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-93-94 حقوق بين الملل عمومي 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-93-94 حقوق بین الملل خصوصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 2-93-94 حقوق بیمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ