سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-89-90 حقوق جزاي عمومي 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-89-90 آیین دادرسی مدنی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-89-90 حقوق ثبت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-89-90 حقوق در مدد کاری - حقوق کار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-89-90 آیات الاحکام 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-89-90 حقوق مدني 5 شفعه و وصيت وارث 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-89-90 اصول فقه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-89-90 حقوق تجارت 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-89-90 متون فقه 4 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-89-90 حقوق اداری 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-89-90 رویه قضایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-89-90 قواعد فقه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-89-90 حقوق بشر در اسلام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-89-90 آیین دادرسی کیفری 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-89-90 عربی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-89-90 حقوق بين الملل خصوصي 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-89-90 حقوق جزاي اختصاصي 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-89-90 حقوق جزای بين الملل ايران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-89-90 حقوق جزای اختصاصی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-89-90 ادله اثبات دعوی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-89-90 آیین دادرسی مدنی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-89-90 جرم شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-89-90 حقوق مدني. 2) اموال و مالكيت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-89-90 متون فقه 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-89-90 حقوق مدني 3 كليات قراردادها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-89-90 کیفرشناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-89-90 متون فقه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-89-90 حقوق بين الملل عمومي 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-89-90 حقوق مدني 1 اشخاص و حمايت از محجورین 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-89-90 حقوق جزاي اختصاصي 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-89-90 اصول فقه 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-89-90 حقوق تطبیقی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-89-90 حقوق اداری 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-89-90 حقوق مالیه عمومی - حقوق مالیه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-89-90 حقوق تجارت 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-89-90 مقدمه علم حقوق 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-89-90 حقوق جزاي عمومي 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-89-90 بزهکاری اطفال 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-89-90 آیین دادرسی کیفری 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-89-90 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-89-90 حقوق مدني 7 عقود معين قسمت ب 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-89-90 حقوق سازمانهاي بين المللي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-89-90 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-89-90 حقوق اساسی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-89-90 حقوق تجارت 1 اشخاص 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-89-90 حقوق تجارت 4 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-89-90 حقوق جزاي عمومي 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-89-90 آیین دادرسی مدنی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-89-90 حقوق مدني 6 عقود معين قسمت .الف) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-89-90 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-89-90 حقوق اساسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-89-90 حقوق مدني 4 الزامات خارج از قراردادها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-89-90 پزشکی قانونی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-89-90 قواعد فقه 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-89-90 مبانی علم اقتصاد 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-89-90 حقوق بين الملل عمومي 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-89-90 حقوق بین الملل خصوصی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-89-90 حقوق بیمه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ