سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-87-88 حقوق مدني 1 اشخاص و حمايت از محجورین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-87-88 حقوق جزاي عمومي 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-87-88 حقوق تجارت 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-87-88 متون فقه 4 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-87-88 حقوق در مدد کاری - حقوق کار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-87-88 آیین دادرسی کیفری 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-87-88 حقوق بين الملل خصوصي 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-87-88 مبانی علم اقتصاد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-87-88 ادله اثبات دعوی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-87-88 آیین دادرسی مدنی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-87-88 حقوق تجارت 1 اشخاص 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-87-88 حقوق اداری 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-87-88 حقوق مدني 3 كليات قراردادها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-87-88 حقوق تجارت 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-87-88 پزشکی قانونی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-87-88 حقوق بین الملل خصوصی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-87-88 اصول فقه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-87-88 حقوق جزاي اختصاصي 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-87-88 حقوق اداری 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-87-88 حقوق مدني 4 الزامات خارج از قراردادها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-87-88 حقوق جزاي عمومي 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-87-88 مقدمه علم حقوق 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-87-88 آیین دادرسی کیفری 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-87-88 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-87-88 حقوق مدني 5 خانواده 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-87-88 حقوق سازمانهاي بين المللي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-87-88 حقوق مدني 6 عقود معين قسمت .الف) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-87-88 حقوق بين الملل عمومي 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-87-88 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-87-88 حقوق اساسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-87-88 متون فقه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ