سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-86-87 حقوق جزاي عمومي 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-86-87 آیین دادرسی مدنی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-86-87 حقوق ثبت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-86-87 حقوق جزاي عمومي 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-86-87 متون فقه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-86-87 اصول فقه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-86-87 متون فقه 4 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-86-87 حقوق جزاي اختصاصي 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-86-87 حقوق مدني 5 شفعه و وصيت وارث 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-86-87 حقوق در مدد کاری - حقوق کار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-86-87 آیات الاحکام 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-86-87 حقوق اساسی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-86-87 حقوق تجارت 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-86-87 بزهکاری اطفال 1 - فایل چندگانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-86-87 رویه قضایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-86-87 آیین دادرسی کیفری 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-86-87 مبانی علم اقتصاد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-86-87 حقوق جزای اختصاصی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-86-87 ادله اثبات دعوی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-86-87 آیین دادرسی مدنی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-86-87 جرم شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-86-87 حقوق مالیه عمومی - حقوق مالیه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-86-87 حقوق تجارت 4 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-86-87 حقوق بين الملل عمومي 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-86-87 آیین دادرسی کیفری 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-86-87 حقوق اداری 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-86-87 حقوق مدني 3 كليات قراردادها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-86-87 حقوق تجارت 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-86-87 پزشکی قانونی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-86-87 اصول فقه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-86-87 حقوق تطبیقی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-86-87 حقوق اداری 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-86-87 حقوق مدني 7 عقود معين قسمت ب 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-86-87 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-86-87 حقوق بين الملل خصوصي 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-86-87 حقوق مدني 4 الزامات خارج از قراردادها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-86-87 حقوق جزاي اختصاصي 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-86-87 حقوق جزاي عمومي 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-86-87 قواعد فقه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-86-87 مقدمه علم حقوق 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-86-87 حقوق بیمه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-86-87 عربی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-86-87 حقوق مدني 5 خانواده 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-86-87 کیفرشناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-86-87 حقوق سازمانهاي بين المللي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-86-87 متون فقه 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-86-87 آیین دادرسی مدنی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-86-87 حقوق مدني 6 عقود معين قسمت .الف) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-86-87 حقوق بين الملل عمومي 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-86-87 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-86-87 حقوق مدني. 2) اموال و مالكيت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-86-87 حقوق اساسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-86-87 متون فقه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-86-87 حقوق بین الملل خصوصی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ