سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-89-90 حقوق جزاي عمومي 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-89-90 آیین دادرسی مدنی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-89-90 حقوق در مدد کاری - حقوق کار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-89-90 آیات الاحکام 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-89-90 اصول فقه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-89-90 حقوق تجارت 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-89-90 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-89-90 رویه قضایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-89-90 آیین دادرسی کیفری 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-89-90 عربی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-89-90 حقوق بين الملل خصوصي 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-89-90 حقوق جزای بين الملل ايران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-89-90 حقوق جزای اختصاصی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-89-90 ادله اثبات دعوی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-89-90 جرم شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-89-90 حقوق مدني. 2) اموال و مالكيت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-89-90 متون فقه 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-89-90 مقدمه علم حقوق 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-89-90 کیفرشناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-89-90 متون فقه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-89-90 حقوق بين الملل عمومي 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-89-90 حقوق مدني 1 اشخاص و حمايت از محجورین 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-89-90 حقوق جزاي اختصاصي 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-89-90 اصول فقه 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-89-90 حقوق تطبیقی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-89-90 حقوق اداری 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-89-90 کارتحقیقی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-89-90 حقوق اساسی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-89-90 حقوق مالیه عمومی - حقوق مالیه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-89-90 حقوق جزاي اختصاصي 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-89-90 متون فقه 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-89-90 حقوق جزاي عمومي 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-89-90 بزهکاری اطفال 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-89-90 آیین دادرسی کیفری 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-89-90 آیین دادرسی مدنی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-89-90 حقوق مدني 7 عقود معين قسمت ب 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-89-90 حقوق ثبت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-89-90 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-89-90 حقوق اساسی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-89-90 حقوق تجارت 1 اشخاص 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-89-90 حقوق تجارت 4 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-89-90 حقوق جزاي عمومي 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-89-90 آیین دادرسی مدنی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-89-90 حقوق مدني 6 عقود معين قسمت .الف) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-89-90 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-89-90 حقوق مدني 4 الزامات خارج از قراردادها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-89-90 پزشکی قانونی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-89-90 قواعد فقه 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-89-90 حقوق بين الملل عمومي 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-89-90 حقوق بین الملل خصوصی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-89-90 حقوق بیمه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ