سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-87-88 حقوق جزاي عمومي 2 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-87-88 حقوق مدني 1 اشخاص و حمايت از محجورین 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-87-88 آیین دادرسی مدنی 2 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-87-88 حقوق جزاي عمومي 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-87-88 حقوق تجارت 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-87-88 متون فقه 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-87-88 اصول فقه 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-87-88 حقوق در مدد کاری - حقوق کار 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-87-88 آیات الاحکام 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-87-88 حقوق مدني 5 شفعه و وصيت وارث 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-87-88 حقوق اساسی 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-87-88 جامعه شناسی عمومی - مبانی جامعه شناسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-87-88 رویه قضایی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-87-88 آیین دادرسی کیفری 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-87-88 حقوق بين الملل خصوصي 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-87-88 مبانی علم اقتصاد 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-87-88 حقوق جزای اختصاصی 3 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-87-88 ادله اثبات دعوی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-87-88 آیین دادرسی مدنی 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-87-88 جرم شناسی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-87-88 حقوق مالیه عمومی - حقوق مالیه 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-87-88 حقوق تجارت 4 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-87-88 حقوق بين الملل عمومي 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-87-88 حقوق اداری 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-87-88 حقوق مدني. 2) اموال و مالكيت 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-87-88 حقوق مدني 3 كليات قراردادها 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-87-88 حقوق تجارت 3 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-87-88 پزشکی قانونی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-87-88 قواعد فقه 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-87-88 حقوق جزاي اختصاصي 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-87-88 اصول فقه 2 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-87-88 حقوق تطبیقی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-87-88 حقوق اداری 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-87-88 حقوق مدني 7 عقود معين قسمت ب 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-87-88 متون حقوقی 1 به زبان خارجه 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-87-88 حقوق جزاي اختصاصي 2 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-87-88 حقوق جزاي عمومي 3 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-87-88 مقدمه علم حقوق 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-87-88 آیین دادرسی کیفری 2 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-87-88 حقوق سازمانهاي بين المللي 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-87-88 حقوق مدني 5 خانواده 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-87-88 کیفرشناسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-87-88 حقوق تجارت 1 اشخاص 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-87-88 متون فقه 3 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-87-88 حقوق مدني 6 عقود معين قسمت .الف) 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-87-88 حقوق بين الملل عمومي 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-87-88 متون حقوقی 2 به زبان خارجه 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-87-88 حقوق اساسی 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-87-88 حقوق مدني 4 الزامات خارج از قراردادها 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-87-88 قواعد فقه 2 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-87-88 حقوق بین الملل خصوصی 2 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-87-88 حقوق بیمه 150 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ