سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 روش تدریس و تحلیل محتوای کتب عربی دوره راهنمایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-90-91 تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی - معارف اسلامی در ادب فارسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 زبان عربی 3 - صرف 1 - عربی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 روش تحقیق - روش تحقيق با تاكيد بر علوم تربيتي - روش تحقیق : کمی و کیفی - روش تحقیق در روانشناسی بالینی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 - تفسیر قرآن کریم 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 آشنایی با کلیات علوم اسلامی _ فلسفه و عرفان - کلیات عرفان اسلامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-90-91 آشنایی با ادیان بزرگ - الهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-90-91 مبادی فقه و اصول 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-90-91 مبانی برنامه ریزی درسی - اصول برنامه ریزی درسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-90-91 فلسفه اسلامی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-90-91 کلام 1 - کلام اسلامی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-90-91 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-90-91 سنجش و اندازه گیری-ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-90-91 سازمان ومدیریت در آموزش و پرورش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-90-91 تاریخ فلسفه غرب 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-90-91 قرائت و درک متون عربی - متون عربی 4 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-90-91 کلام جدید 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-90-91 نحو کاربردی 3 - زبان عربی 5 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-90-91 طراحی تولید وکاربرد مواد آموزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-90-91 روش تدریس و تحلیل محتوای کتب قرآن دوره راهنمایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-90-91 علوم بلاغی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-90-91 منطق 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-90-91 تفسیر ترتیبی قرآن کریم 2 - تفسیر قرآن کریم 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-90-91 کلام 2 - کلام اسلامی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-90-91 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-90-91 تمرین صرف و نحو عربی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ