سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-92 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-92 آناتومی انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-92 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-92 متون خارجه تخصصی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-92 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-92 فیزیولوژی انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-92 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-92 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-92 کمکهای اولیه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-92 سنجش و اندازه گیری کاربردی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-92 تربیت بدنی در مدارس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-92 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-92 حرکت درمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-92 یادگیری حرکتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-92 حقوق ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-92 حرکت شناسی ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-92 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-92 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-92 علم تمرین 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-92 تربیت بدنی و ورزش معلولین 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-92 فيزيولوژي ورزشی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-92 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-92 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-92 سرپرستي و مديريت اردوها و كاروانهاي ورزشي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-92 علم تمرین 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 3-92 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 3-92 فیزیولوژی ورزشی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 3-92 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی - یادگیری - روش ها و فنون تدریس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 3-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 3-92 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 3-92 فیزیولوژی ورزشی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 3-92 مقدمات روش تحقیق 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ