سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-89 حقوق ورزشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-89 علم تمرین 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-89 آسیب شناسی ورزشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-89 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-89 یادگیری حرکتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-89 سنجش و اندازه گیری کاربردی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-89 علم تمرین 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-89 تربیت بدنی و ورزش معلولین 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-89 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-89 آناتومی انسانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-89 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-89 شیوه های بازاریابی و مشارکت دادن بخش خصوصی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-89 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-89 فيزيولوژي ورزشی 3 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-89 فیزیولوژی ورزشی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-89 حرکت درمانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-89 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-89 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-89 رشد و تکامل حرکتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-89 تربیت بدنی در مدارس 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-89 کمکهای اولیه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-89 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-89 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-89 بهداشت و ورزش 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-89 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-89 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-89 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 3-89 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 3-89 فیزیولوژی انسانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 3-89 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 3-89 حرکات اصلاحی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 3-89 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 3-89 متون خارجه تخصصی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 3-89 فیزیولوژی ورزشی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 3-89 حرکت شناسی ورزشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 3-89 مقدمات روش تحقیق 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ