سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 فوتبال - فوتبال 1 عملی برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 فوتبال - فوتبال 1 - فوتبال 1 - عملی - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 بهداشت و ورزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-93-94 بهداشت ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-93-94 شنا 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-93-94 شنا 2 - شنا 2 : عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-93-94 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-93-94 متون خارجه تخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-93-94 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-93-94 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-93-94 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی - یادگیری - روش ها و فنون تدریس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-93-94 کشتی 2 - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-93-94 آمادگی جسمانی - آمادگی جسمانی 2 - عملی - خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-93-94 بهداشت و ورزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-93-94 بهداشت ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-93-94 یادگیری حرکتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-93-94 آمادگی جسمانی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-93-94 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-93-94 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-93-94 سنجش و اندازه گیری کاربردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-93-94 فیزیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-93-94 بدمينتون 2 .خواهران) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-93-94 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-93-94 آناتومی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-93-94 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-93-94 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-93-94 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-93-94 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-93-94 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-93-94 حرکت درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-93-94 ژیمناستیک 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-93-94 ژیمناستیک 1 - ژیمناستیک 1_عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-93-94 حقوق ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-93-94 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-93-94 فوتبال 2 - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-93-94 فیزیولوژی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-93-94 بسکتبال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-93-94 هندبال 2خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-93-94 شیوه های بازاریابی و مشارکت دادن بخش خصوصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-93-94 تربیت بدنی و ورزش معلولین 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-93-94 بسکتبال 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-93-94 حرکات اصلاحی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-93-94 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-93-94 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-93-94 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-93-94 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-93-94 والیبال 2 - والیبال 2 عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-93-94 مبانی مدیریت رفتار سازمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-93-94 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-93-94 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-93-94 روانشناسی کودک و نوجوان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-93-94 کشتی 1 - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-93-94 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-93-94 علم تمرین 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-93-94 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-93-94 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 2-93-94 حرکت شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 2-93-94 فیزیولوژی ورزشی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 2-93-94 فيزيولوژي ورزشی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 2-93-94 رشد و تکامل حرکتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 2-93-94 فیزیولوژی ورزشی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 2-93-94 بسکتبال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 2-93-94 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 2-93-94 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 2-93-94 فوتبال - فوتبال 1 عملی برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 2-93-94 فوتبال - فوتبال 1 - فوتبال 1 - عملی - برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 2-93-94 ژیمناستیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 2-93-94 ژیمناستیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 2-93-94 کاربرد آمار توصیفی در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
72 2-93-94 تربیت بدنی و ورزش معلولین 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 2-93-94 فیزیولوژی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
74 2-93-94 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 2-93-94 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 2-93-94 علم تمرین 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 2-93-94 روابط عمومی و بین الملل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 2-93-94 مبانی مدیریت رفتار سازمانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
79 2-93-94 والیبال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 2-93-94 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 2-93-94 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 2-93-94 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
83 2-93-94 هندبال - هندبال 1 عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
84 2-93-94 هندبال - هندبال 1 عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
85 2-93-94 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
86 2-93-94 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
87 2-93-94 کمکهای اولیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
88 2-93-94 دو وميداني 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
89 2-93-94 دو وميداني 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
90 2-93-94 فیزیولوژی ورزشی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
91 2-93-94 مقدمات روش تحقیق 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
92 2-93-94 شیمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
93 2-93-94 مقدمات روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ