سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-91-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-91-92 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-91-92 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-91-92 فیزیولوژی ورزشی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-91-92 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-91-92 حرکت درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-91-92 تربیت بدنی و ورزش معلولین 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-91-92 مبانی مدیریت رفتار سازمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-91-92 هندبال 2خواهران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-91-92 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-91-92 آسیب شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-91-92 والیبال 2 - والیبال 2 عملی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-91-92 آمادگی جسمانی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-91-92 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-91-92 کشتی 1 - برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-91-92 دو میدانی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-91-92 حرکت شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-91-92 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-91-92 بهداشت و ورزش 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-91-92 یادگیری حرکتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-91-92 دو و میدانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-91-92 آناتومی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-91-92 رشد و تکامل حرکتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-91-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-91-92 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-91-92 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-91-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-91-92 فوتبال - فوتبال 1 عملی برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-91-92 هندبال - هندبال 1 عملی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-91-92 والیبال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-91-92 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-91-92 دو و میدانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-91-92 هندبال - هندبال 1 عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-91-92 کمکهای اولیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-91-92 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-91-92 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-91-92 آمادگی جسمانی - آمادگی جسمانی 2 - عملی - خواهران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-91-92 بسکتبال 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-91-92 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-91-92 مدیریت ورزشهای هوای آزاد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-91-92 سرپرستي و مديريت اردوها و كاروانهاي ورزشي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-91-92 شنا 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-91-92 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-91-92 بدمينتون 2 .خواهران) 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-91-92 بسکتبال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-91-92 ژیمناستیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-91-92 نظارت بر ارزشیابی در مدیریت تربیت بدنی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-91-92 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-91-92 ژیمناستیک 1 - ژیمناستیک 1_عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-91-92 فیزیولوژی ورزشی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-91-92 ژیمناستیک 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-91-92 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-91-92 دو وميداني 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-91-92 علم تمرین 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-91-92 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-91-92 فوتبال 2 - برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-91-92 تربیت بدنی در مدارس 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-91-92 روابط عمومی و بین الملل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 2-91-92 بهداشت ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 2-91-92 ژیمناستیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 2-91-92 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 2-91-92 علم تمرین 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 2-91-92 سنجش و اندازه گیری کاربردی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 2-91-92 کاربرد آمار توصیفی در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 2-91-92 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 2-91-92 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 2-91-92 فوتبال - فوتبال 1 - فوتبال 1 - عملی - برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 2-91-92 حرکات اصلاحی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 2-91-92 شنا 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 2-91-92 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
71 2-91-92 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
72 2-91-92 تنیس روی میز 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 2-91-92 فیزیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
74 2-91-92 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 2-91-92 کشتی 2 - برادران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
76 2-91-92 شنا 2 - شنا 2 : عملی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
77 2-91-92 فيزيولوژي ورزشی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 2-91-92 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
79 2-91-92 فیزیولوژی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 2-91-92 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 2-91-92 متون خارجه تخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
82 2-91-92 مقدمات روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
83 2-91-92 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
84 2-91-92 دو وميداني 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
85 2-91-92 شنا 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
86 2-91-92 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ