سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-89-90 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-89-90 حقوق ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-89-90 فیزیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-89-90 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-89-90 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-89-90 یادگیری حرکتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-89-90 علم تمرین 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-89-90 ژیمناستیک 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-89-90 شنا 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-89-90 بدمينتون 2 .خواهران) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-89-90 تربیت بدنی و ورزش معلولین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-89-90 آناتومی انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-89-90 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-89-90 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-89-90 هندبال 2خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-89-90 علم تمرین 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-89-90 فيزيولوژي ورزشی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-89-90 فیزیولوژی ورزشی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-89-90 بسکتبال 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-89-90 آمادگی جسمانی - آمادگی جسمانی 2 - عملی - خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-89-90 فوتبال 2 - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-89-90 حرکت درمانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-89-90 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-89-90 آمادگی جسمانی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-89-90 شنا 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-89-90 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-89-90 رشد و تکامل حرکتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-89-90 تربیت بدنی در مدارس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-89-90 کشتی 2 - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-89-90 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-89-90 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-89-90 شنا 2 - شنا 2 : عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-89-90 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-89-90 دو و میدانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-89-90 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-89-90 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-89-90 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-89-90 والیبال 2 - والیبال 2 عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-89-90 ژیمناستیک 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-89-90 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-89-90 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-89-90 حرکات اصلاحی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-89-90 متون خارجه تخصصی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-89-90 فیزیولوژی ورزشی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-89-90 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی - یادگیری - روش ها و فنون تدریس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-89-90 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-89-90 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-89-90 حرکت شناسی ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-89-90 مقدمات روش تحقیق 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-89-90 تنیس روی میز 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ