سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-93-94 آناتومی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-93-94 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-93-94 متون خارجه تخصصی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-93-94 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-93-94 بسکتبال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-93-94 کشتی 2 - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-93-94 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-93-94 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-93-94 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-93-94 فیزیولوژی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-93-94 تربیت بدنی در مدارس 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-93-94 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-93-94 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-93-94 آمادگی جسمانی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-93-94 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-93-94 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-93-94 ژیمناستیک 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-93-94 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-93-94 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-93-94 ژیمناستیک 1 - ژیمناستیک 1_عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-93-94 شنا 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-93-94 سنجش و اندازه گیری کاربردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-93-94 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-93-94 فوتبال - فوتبال 1 عملی برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-93-94 شنا 2 - شنا 2 : عملی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-93-94 هندبال 2خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-93-94 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-93-94 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-93-94 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-93-94 کشتی 1 - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-93-94 شنا 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-93-94 شنا 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-93-94 سرپرستي و مديريت اردوها و كاروانهاي ورزشي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-93-94 حرکت درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-93-94 مبانی مدیریت رفتار سازمانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-93-94 ژیمناستیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-93-94 دو و میدانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-93-94 طراحي، توليد و كاربرد مواد آموزشي 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-93-94 شیوه های بازاریابی و مشارکت دادن بخش خصوصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-93-94 یادگیری حرکتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-93-94 ژیمناستیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-93-94 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-93-94 والیبال 2 - والیبال 2 عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-93-94 فیزیولوژی ورزشی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-93-94 حقوق ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-93-94 حرکت شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-93-94 دو وميداني 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-93-94 آمادگی جسمانی - آمادگی جسمانی 2 - عملی - خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-93-94 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-93-94 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-93-94 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-93-94 علم تمرین 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-93-94 بسکتبال 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-93-94 تربیت بدنی و ورزش معلولین 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-93-94 بدمينتون 2 .خواهران) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-93-94 فيزيولوژي ورزشی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-93-94 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-93-94 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-93-94 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-93-94 فوتبال - فوتبال 1 - فوتبال 1 - عملی - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-93-94 کاربرد آمار توصیفی در مدیریت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-93-94 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-93-94 علم تمرین 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-93-94 روابط عمومی و بین الملل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-93-94 آسیب شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-93-94 تنیس روی میز 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-93-94 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-93-94 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی - یادگیری - روش ها و فنون تدریس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 1-93-94 دو میدانی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 1-93-94 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
72 1-93-94 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 1-93-94 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
74 1-93-94 دو و میدانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
75 1-93-94 حرکات اصلاحی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
76 1-93-94 والیبال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
77 1-93-94 دو وميداني 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 1-93-94 زیست شناسی عمومی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
79 1-93-94 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
80 1-93-94 فیزیولوژی ورزشی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
81 1-93-94 مقدمات روش تحقیق 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ