سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-92-93 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-92-93 آناتومی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-92-93 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-92-93 فیزیولوژی انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-92-93 آمادگی جسمانی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-92-93 متون خارجه تخصصی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-92-93 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-92-93 ژیمناستیک 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-92-93 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-92-93 کمکهای اولیه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-92-93 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-92-93 بهداشت ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-92-93 ژیمناستیک 1 - ژیمناستیک 1_عملی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-92-93 سنجش و اندازه گیری کاربردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-92-93 فیزیک 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-92-93 تربیت بدنی در مدارس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-92-93 فوتبال - فوتبال 1 عملی برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-92-93 بهداشت و ورزش 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-92-93 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-92-93 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-92-93 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-92-93 حرکت درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-92-93 ژیمناستیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-92-93 ژیمناستیک 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-92-93 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-92-93 حرکت شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-92-93 دو وميداني 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-92-93 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-92-93 بسکتبال 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-92-93 فيزيولوژي ورزشی 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-92-93 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-92-93 فوتبال - فوتبال 1 - فوتبال 1 - عملی - برادران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-92-93 آسیب شناسی ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-92-93 تنیس روی میز 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-92-93 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-92-93 علم تمرین 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-92-93 دو وميداني 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-92-93 زیست شناسی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-92-93 فیزیولوژی ورزشی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-92-93 شیمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-92-93 مقدمات روش تحقیق 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ