سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-91-92 کشتی 1 - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-91-92 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-91-92 آناتومی انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-91-92 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-91-92 متون خارجه تخصصی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-91-92 رشد و تکامل حرکتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-91-92 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-91-92 والیبال 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-91-92 بسکتبال 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-91-92 فیزیولوژی انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-91-92 مدیریت و طرز اجرای مسابقات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-91-92 حقوق ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-91-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-91-92 آسیب شناسی ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-91-92 آمادگی جسمانی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-91-92 بهداشت ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-91-92 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-91-92 ژیمناستیک 1 - ژیمناستیک 1_عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-91-92 هندبال - هندبال 1 عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-91-92 ژیمناستیک 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-91-92 کمکهای اولیه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-91-92 آمادگی جسمانی - آمادگی جسمانی 2 - عملی - خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-91-92 شنا 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-91-92 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-91-92 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-91-92 بهداشت و ورزش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-91-92 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-91-92 دو وميداني 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-91-92 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-91-92 ریاضیات پایه و مقدمات آمار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-91-92 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-91-92 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-91-92 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-91-92 حرکت درمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-91-92 ژیمناستیک 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-91-92 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-91-92 علم تمرین 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-91-92 ژیمناستیک 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-91-92 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-91-92 فیزیولوژی ورزشی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-91-92 حرکت شناسی ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-91-92 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-91-92 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-91-92 بسکتبال 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-91-92 علم تمرین 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-91-92 تربیت بدنی و ورزش معلولین 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-91-92 مقدمات روش تحقیق 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-91-92 فيزيولوژي ورزشی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-91-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-91-92 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-91-92 شنا 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-91-92 فوتبال - فوتبال 1 - فوتبال 1 - عملی - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-91-92 فوتبال - فوتبال 1 عملی برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-91-92 کاربرد آمار توصیفی در مدیریت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-91-92 دو و میدانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-91-92 تنیس روی میز 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-91-92 حرکات اصلاحی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-91-92 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-91-92 دو و میدانی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-91-92 دو وميداني 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-91-92 زیست شناسی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-91-92 فیزیولوژی ورزشی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-91-92 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-91-92 شیمی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ