سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 فوتبال - فوتبال 1 عملی برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-90-91 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 دو وميداني 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 حقوق ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-90-91 علم تمرین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-90-91 هندبال - هندبال 1 عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-90-91 روابط عمومی و بین الملل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-90-91 هندبال - هندبال 1 عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-90-91 دو میدانی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-90-91 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-90-91 مبانی برنامه ریزی آموزش متوسطه - مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-90-91 ارزشیابی پیشرفته تحصیلی-سنجش و اندازه گیری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-90-91 فیزیولوژی انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-90-91 تغذیه ورزشی - تغذیه و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-90-91 یادگیری حرکتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-90-91 مدیریت ورزشهای هوای آزاد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-90-91 سنجش و اندازه گیری کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-90-91 آشنایی با کامپیوتر و کاربرد آن - کاربرد کامپیوتر در مدیریت آموزشی - کاربرد مقدمات کامپیوتر در مدیریت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-90-91 ژیمناستیک 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-90-91 علم تمرین 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-90-91 ژیمناستیک 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-90-91 شنا 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-90-91 کمکهای اولیه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-90-91 دو وميداني 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-90-91 مبانی مدیریت رفتار سازمانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-90-91 فیزیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-90-91 سازمان مدیریت در آموزش و پرورش - مدیریت آموزشی - مدیریت عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-90-91 تربیت بدنی و ورزش معلولین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-90-91 آناتومی انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-90-91 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-90-91 اصول و فلسفه تربیت بدنی - اصول و مبانی تربیت بدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-90-91 هندبال 2خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-90-91 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-90-91 حرکت درمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-90-91 دو و میدانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-90-91 بسکتبال 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-90-91 آمادگی جسمانی - آمادگی جسمانی 2 - عملی - خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-90-91 فوتبال 2 - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-90-91 زیست شناسی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-90-91 بسکتبال 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-90-91 آمادگی جسمانی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-90-91 مدیریت عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-90-91 والیبال 2 - والیبال 2 عملی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-90-91 روانشناسی کودک و نوجوان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-90-91 حرکت شناسی ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-90-91 شنا 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-90-91 کاربرد آمار توصیفی در مدیریت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-90-91 مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-90-91 رشد و تکامل حرکتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-90-91 تربیت بدنی در مدارس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-90-91 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-90-91 علم تمرین 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-90-91 مدیریت تاسیسات ورزشی - مدیریت فضاها و اماکن ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-90-91 مبانی مدیریت سازماندهی و برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش - مدیریت سازمانهای ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-90-91 شنا 2 - شنا 2 : عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-90-91 تاریخ تربیت بدنی *در ایران * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-90-91 طراحي، توليد و كاربرد مواد آموزشي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-90-91 دو و میدانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-90-91 سرپرستي و مديريت اردوها و كاروانهاي ورزشي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-90-91 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-90-91 بهداشت و ورزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-90-91 بدمينتون 2 .خواهران) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-90-91 سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-90-91 ژیمناستیک 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-90-91 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-90-91 بدمینتون 1 - عملی - بدمینتون خواهران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-90-91 اصول و فنون مشاوره و راهنمایی - مقدمات مشاوره و راهنمایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 1-90-91 ژیمناستیک 1 - ژیمناستیک 1_عملی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
71 1-90-91 مقدمات بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
72 1-90-91 آسیب شناسی ورزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 1-90-91 تنیس روی میز 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
74 1-90-91 فیزیولوژی ورزشی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
75 1-90-91 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
76 1-90-91 کاربرد کامپیوتر در مدیریت 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
77 1-90-91 زبان تخصصی 1 - متون خارجی تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
78 1-90-91 جریانهای فکری و عاطفی رایج در کودکان و نوجوانان - روانشناسی تربیتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
79 1-90-91 نظارت بر ارزشیابی در مدیریت تربیت بدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
80 1-90-91 فوتبال - فوتبال 1 - فوتبال 1 - عملی - برادران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
81 1-90-91 شنا 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
82 1-90-91 والیبال 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
83 1-90-91 تنیس روی میز 2 - تنيس روي ميز 2 _ عملی _ خواهران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
84 1-90-91 شیمی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
85 1-90-91 بهداشت ورزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
86 1-90-91 مقدمات روش تحقیق 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ