سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 واژه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 آشنایی با ادبیات معاصر ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 دستور نگارش 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-93-94 خواندن و درک مفاهیم 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-93-94 ترجمه پیشرفته 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-93-94 ترجمه متون سیاسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-93-94 مقاله نویسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-93-94 گفت و شنود 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-93-94 آواشناسی انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-93-94 فنون یادگیری زبان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 اصول و روش تحقیق 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 آزمون سازی زبان انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-93-94 نگارش پیشرفته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-93-94 ادبیات انگلیسی 2 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-93-94 بیان شفاهی داستان 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-93-94 ترجمه مکاتبات و اسناد 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-93-94 نگارش فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-93-94 ترجمه پیشرفته 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-93-94 کلیات زبان شناسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-93-94 روش تدریس زبان انگلیسی - روش تدریس زبان خارجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-93-94 نمونه های نثر ساده - نمونه های نثر ساده انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-93-94 ترجمه متون مطبوعاتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-93-94 ترجمه متون مطبوعاتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-93-94 اصول و روش تحقیق 2 - روش تحقیق در مسائل زبان آموزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-93-94 ترجمه متون - ترجمه متون ساده 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-93-94 ترجمه متون ادبی - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-93-94 خواندن و درک مفاهیم 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-93-94 کلیات زبان شناسی * 2 * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-93-94 گفت و شنود 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-93-94 نامه نگاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-93-94 نامه نگاری - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-93-94 بررسی مقابله ای ساخت جمله - زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا های زبانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-93-94 ادبیات انگلیسی 1 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-93-94 خواندن و درک مفاهیم 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-93-94 ساخت زبان فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-93-94 اصول و مبانی نظری ترجمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-93-94 ترجمه متون ادبی - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-93-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-93-94 دستور و نگارش 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-93-94 مقاله نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-93-94 خواندن و درک مفاهیم 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-93-94 ترجمه متون اقتصادی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-93-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-93-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-93-94 كاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-93-94 خواندن متون مطبوعاتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-93-94 ترجمه متون مطبوعاتی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-93-94 نمونه های شعر ساده انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-93-94 اصول و روش ترجمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-93-94 نگارش پیشرفته 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-93-94 ترجمه مکاتبات و اسناد 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ