سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-89-90 خواندن و درک مفاهیم 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-89-90 آواشناسی انگلیسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-89-90 آزمون سازی زبان انگلیسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-89-90 نمونه های نثر ساده - نمونه های نثر ساده انگلیسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-89-90 ترجمه متون سیاسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-89-90 دستور و نگارش 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-89-90 نمونه های شعر ساده انگلیسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-89-90 کلیات زبان شناسی * 2 * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-89-90 اصول و روش ترجمه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-89-90 نگارش فارسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-89-90 ترجمه متون مطبوعاتی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-89-90 ادبیات انگلیسی 2 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-89-90 ترجمه متون مطبوعاتی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-89-90 فنون یادگیری زبان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-89-90 بررسی مقابله ای ساخت جمله - زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا های زبانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-89-90 اصول و روش تحقیق 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-89-90 نگارش پیشرفته 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-89-90 مقاله نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-89-90 واژه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-89-90 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-89-90 بیان شفاهی داستان 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-89-90 نامه نگاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-89-90 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-89-90 خواندن و درک مفاهیم 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-89-90 ترجمه متون ادبی - فایل چندگانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-89-90 ترجمه مکاتبات و اسناد 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-89-90 ترجمه متون - ترجمه متون ساده 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-89-90 خواندن متون مطبوعاتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-89-90 دستور نگارش 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-89-90 روش تدریس زبان انگلیسی - روش تدریس زبان خارجی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-89-90 ترجمه پیشرفته 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-89-90 ساخت زبان فارسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-89-90 كاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-89-90 بیان شفاهی داستان 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-89-90 آشنایی با ادبیات معاصر ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-89-90 کلیات زبان شناسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-89-90 اصول و مبانی نظری ترجمه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-89-90 ترجمه مکاتبات و اسناد 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ