سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 دستور نگارش 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-93-94 کلیات زبان شناسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-93-94 واژه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-93-94 ترجمه متون سیاسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-93-94 کلیات زبان شناسی * 2 * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-93-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-93-94 گفت و شنود 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-93-94 ادبیات انگلیسی 2 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-93-94 ترجمه مکاتبات و اسناد 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-93-94 نگارش فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-93-94 ترجمه پیشرفته 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-93-94 نگارش پیشرفته - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-93-94 كاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-93-94 ترجمه متون مطبوعاتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-93-94 اصول و روش ترجمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-93-94 نمونه های نثر ساده - نمونه های نثر ساده انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-93-94 روش تدریس زبان انگلیسی - روش تدریس زبان خارجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-93-94 خواندن و درک مفاهیم 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-93-94 خواندن و درک مفاهیم 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-93-94 گفت و شنود 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-93-94 ساخت زبان فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-93-94 نمونه های شعر ساده انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-93-94 خواندن متون مطبوعاتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-93-94 اصول و مبانی نظری ترجمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-93-94 خواندن و درک مفاهیم 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-93-94 ترجمه متون ادبی - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-93-94 آزمون سازی زبان انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-93-94 نامه نگاری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-93-94 ترجمه پیشرفته 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-93-94 فنون یادگیری زبان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-93-94 اصول و روش تحقیق 2 - روش تحقیق در مسائل زبان آموزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-93-94 بیان شفاهی داستان 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-93-94 بررسی مقابله ای ساخت جمله - زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا های زبانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-93-94 ترجمه متون اقتصادی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-93-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-93-94 اصول و روش تحقیق 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-93-94 ترجمه متون مطبوعاتی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-93-94 مقاله نویسی - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-93-94 آواشناسی انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-93-94 ادبیات انگلیسی 1 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-93-94 ترجمه مکاتبات و اسناد 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-93-94 دستور و نگارش 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-93-94 ترجمه متون - ترجمه متون ساده 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ