سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-92-93 نگارش پیشرفته 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-92-93 واژه شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-92-93 ترجمه مکاتبات و اسناد 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-92-93 ترجمه متون سیاسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-92-93 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-92-93 اصول و روش تحقیق 2 - روش تحقیق در مسائل زبان آموزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-92-93 نمونه های نثر ساده - نمونه های نثر ساده انگلیسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-92-93 نگارش فارسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-92-93 ترجمه پیشرفته 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-92-93 بیان شفاهی داستان 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-92-93 خواندن و درک مفاهیم 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-92-93 اصول و مبانی نظری ترجمه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-92-93 ترجمه متون اقتصادی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-92-93 ادبیات انگلیسی 1 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-92-93 ترجمه مکاتبات و اسناد 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-92-93 ترجمه پیشرفته 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-92-93 آواشناسی انگلیسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-92-93 کلیات زبان شناسی * 2 * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-92-93 كاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-92-93 ترجمه متون مطبوعاتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-92-93 آشنایی با ادبیات معاصر ایران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-92-93 روش تدریس زبان انگلیسی - روش تدریس زبان خارجی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-92-93 خواندن و درک مفاهیم 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-92-93 گفت و شنود 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-92-93 خواندن متون مطبوعاتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-92-93 بررسی مقابله ای ساخت جمله - زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا های زبانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-92-93 ترجمه متون ادبی - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-92-93 آزمون سازی زبان انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-92-93 نامه نگاری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-92-93 اصول و روش ترجمه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-92-93 فنون یادگیری زبان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-92-93 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-92-93 دستور و نگارش 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-92-93 خواندن و درک مفاهیم 3 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-92-93 اصول و روش تحقیق 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-92-93 ترجمه متون مطبوعاتی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-92-93 مقاله نویسی - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-92-93 دستور نگارش 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-92-93 ادبیات انگلیسی 2 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-92-93 کلیات زبان شناسی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-92-93 ترجمه متون - ترجمه متون ساده 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ