سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 زبان تخصصی مشاوره 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 نهاد خانواده در اسلام و ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 مدیریت کلاس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-93-94 بازی درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-93-94 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-93-94 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روانشناسی کودکان استثنایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-93-94 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-93-94 فیزیولوژی اعصاب و غدد * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-93-94 مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-93-94 مهارتهای ارتباطی کلاس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 برنامه ریزی آموزش فنی -حرفه ای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-93-94 آمار استنباطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-93-94 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-93-94 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-93-94 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-93-94 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-93-94 مددکاری اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-93-94 نهاد خانواده در اسلام و ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-93-94 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-93-94 بهداشت روانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-93-94 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-93-94 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-93-94 مهارتهای ارتباطی کلاس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-93-94 درآمدی بر نقش هنر در مدارس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-93-94 آسیب شناسی اجتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-93-94 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان - روانشناسی سالمندی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-93-94 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-93-94 مدیریت آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-93-94 روانشناسی عمومی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-93-94 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-93-94 مقدمات روانپزشکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-93-94 آسیب شناسی اجتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-93-94 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-93-94 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-93-94 مسائل جوانان و نوجوانان در ایران و معاصر - مسائل نوجوانان و جوانان - مسائل نوجوانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-93-94 روانشناسی اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-93-94 خانواده نابسامان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-93-94 کاربرد آزمونهای روانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-93-94 روانشناسی رشد 2 * نوجوانی* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-93-94 اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-93-94 آسیب شناسی روانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-93-94 روانشناسی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-93-94 روان سنجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-93-94 مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-93-94 نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-93-94 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-93-94 زبان انگلیسی تخصصی - متون روانشناسی به زبان خارجه 1 - متون روانشناسی 1 - متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-93-94 کلیات فلسفه - کلیات فلسفه روانشناسی - مبانی فلسفه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-93-94 فناوری آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-93-94 زبان تخصصی مشاوره 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-93-94 راهنمایی مشاوره گروه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ