سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-92-93 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-92-93 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-92-93 مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-92-93 بازی درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-92-93 آسیب شناسی روانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-92-93 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-92-93 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-92-93 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-92-93 نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-92-93 روانشناسی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-92-93 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-92-93 برنامه ریزی آموزش فنی -حرفه ای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-92-93 روانشناسی رشد 2 * نوجوانی* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-92-93 روانشناسی عمومی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-92-93 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-92-93 بهداشت روانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-92-93 آمار استنباطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-92-93 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-92-93 نظریه مشاوره و روان درمانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-92-93 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-92-93 روان سنجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-92-93 فناوری آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-92-93 مدیریت آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-92-93 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-92-93 درآمدی بر نقش هنر در مدارس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-92-93 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-92-93 مقدمات روانپزشکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-92-93 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-92-93 کاربرد آزمونهای روانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-92-93 روانشناسی اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-92-93 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روانشناسی کودکان استثنایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-92-93 مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-92-93 مهارتهای ارتباطی کلاس 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-92-93 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-92-93 مددکاری اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-92-93 زبان انگلیسی تخصصی - متون روانشناسی به زبان خارجه 1 - متون روانشناسی 1 - متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-92-93 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ