سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-91-92 مسائل جوانان و نوجوانان در ایران و معاصر - مسائل نوجوانان و جوانان - مسائل نوجوانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-91-92 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-91-92 روانشناسی اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-91-92 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-91-92 مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-91-92 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان - روانشناسی سالمندی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-91-92 آمار استنباطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-91-92 مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-91-92 مدیریت آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-91-92 بازی درمانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-91-92 بهداشت روانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-91-92 کاربرد آزمونهای روانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-91-92 مدیریت کلاس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-91-92 خانواده نابسامان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-91-92 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-91-92 روانشناسی رشد 2 * نوجوانی* 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-91-92 مهارتهای ارتباطی کلاس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-91-92 راهنمایی مشاوره گروه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-91-92 زبان انگلیسی تخصصی - متون روانشناسی به زبان خارجه 1 - متون روانشناسی 1 - متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-91-92 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-91-92 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-91-92 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-91-92 مقدمات روانپزشکی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-91-92 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-91-92 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-91-92 اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-91-92 روانشناسی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-91-92 مددکاری اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-91-92 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-91-92 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-91-92 نهاد خانواده در اسلام و ایران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-91-92 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-91-92 زبان تخصصی مشاوره 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-91-92 آسیب شناسی روانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-91-92 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-91-92 روان سنجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-91-92 نظریه مشاوره و روان درمانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-91-92 فناوری آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-91-92 روانشناسی عمومی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-91-92 درآمدی بر نقش هنر در مدارس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-91-92 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-91-92 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روانشناسی کودکان استثنایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ