سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید             

 

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-90-91 روانشناسی رشد 2 * نوجوانی* 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-90-91 زبان تخصصی مشاوره 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-90-91 مدیریت کلاس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-90-91 مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-90-91 مددکاری اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-90-91 نظریه مشاوره و روان درمانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-90-91 راهنمایی مشاوره گروه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-90-91 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان - روانشناسی سالمندی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-90-91 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-90-91 آسیب شناسی اجتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-90-91 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-90-91 فناوری آموزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-90-91 خانواده نابسامان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-90-91 مقدمات روانپزشکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-90-91 مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-90-91 اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-90-91 آمار استنباطی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-90-91 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-90-91 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-90-91 روانشناسی عمومی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-90-91 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-90-91 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-90-91 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-90-91 روان سنجی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-90-91 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-90-91 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-90-91 بهداشت روانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-90-91 روانشناسی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-90-91 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-90-91 آسیب شناسی روانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-90-91 کاربرد آزمونهای روانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-90-91 کلیات فلسفه - کلیات فلسفه روانشناسی - مبانی فلسفه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-90-91 روانشناسی اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-90-91 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-90-91 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روانشناسی کودکان استثنایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-90-91 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-90-91 مدیریت آموزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-90-91 زبان انگلیسی تخصصی - متون روانشناسی به زبان خارجه 1 - متون روانشناسی 1 - متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-90-91 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-90-91 نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-90-91 مهارتهای ارتباطی کلاس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-90-91 بازی درمانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ