سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-89-90 نهاد خانواده در اسلام و ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-89-90 مدیریت کلاس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-89-90 مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-89-90 فیزیولوژی اعصاب و غدد * عمومی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-89-90 مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-89-90 روانشناسی رشد 2 * نوجوانی* 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-89-90 بازی درمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-89-90 ریاضیات مقدماتی - علوم پایه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-89-90 آسیب شناسی روانی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-89-90 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-89-90 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-89-90 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-89-90 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-89-90 روانشناسی عمومی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-89-90 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-89-90 بهداشت روانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-89-90 آمار استنباطی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-89-90 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-89-90 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-89-90 روان سنجی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-89-90 مدیریت آموزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-89-90 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-89-90 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روانشناسی کودکان استثنایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-89-90 روانشناسی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-89-90 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان - روانشناسی سالمندی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-89-90 مقدمات روانپزشکی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-89-90 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-89-90 خانواده نابسامان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-89-90 کاربرد آزمونهای روانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-89-90 روانشناسی اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-89-90 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-89-90 اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-89-90 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-89-90 راهنمایی مشاوره گروه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-89-90 کلیات فلسفه - کلیات فلسفه روانشناسی - مبانی فلسفه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-89-90 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-89-90 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-89-90 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-89-90 مددکاری اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-89-90 نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-89-90 زبان انگلیسی تخصصی - متون روانشناسی به زبان خارجه 1 - متون روانشناسی 1 - متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-89-90 نظریه مشاوره و روان درمانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-89-90 زبان تخصصی مشاوره 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ