سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-91-92 نهاد خانواده در اسلام و ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 مدیریت کلاس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-91-92 روان سنجی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-91-92 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-91-92 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-91-92 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-91-92 آسیب شناسی اجتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-91-92 زبان تخصصی مشاوره 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-91-92 روانشناسی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-91-92 آسیب شناسی روانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-91-92 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-91-92 روانشناسی عمومی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-91-92 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-91-92 بهداشت روانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-91-92 آمار استنباطی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-91-92 فناوری آموزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-91-92 مدیریت آموزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-91-92 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-91-92 نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-91-92 درآمدی بر نقش هنر در مدارس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-91-92 کاربرد آزمونهای روانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-91-92 ریاضیات مقدماتی - علوم پایه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-91-92 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-91-92 روانشناسی رشد 2 * نوجوانی* 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-91-92 روانشناسی اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-91-92 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روانشناسی کودکان استثنایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-91-92 کلیات فلسفه - کلیات فلسفه روانشناسی - مبانی فلسفه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-91-92 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-91-92 زبان انگلیسی تخصصی - متون روانشناسی به زبان خارجه 1 - متون روانشناسی 1 - متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-91-92 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-91-92 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-91-92 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-91-92 زبان تخصصی مشاوره 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-91-92 راهنمایی مشاوره گروه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ