سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-89-90 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-89-90 نهاد خانواده در اسلام و ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-89-90 فناوری آموزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-89-90 مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-89-90 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-89-90 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-89-90 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-89-90 فیزیولوژی اعصاب و غدد * عمومی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-89-90 روانشناسی رشد 2 * نوجوانی* 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-89-90 آسیب شناسی روانی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-89-90 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-89-90 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-89-90 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-89-90 نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-89-90 مدیریت کلاس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-89-90 روانشناسی عمومی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-89-90 آمار استنباطی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-89-90 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-89-90 روان سنجی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-89-90 مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-89-90 بازی درمانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-89-90 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-89-90 ریاضیات مقدماتی - علوم پایه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-89-90 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-89-90 روانشناسی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-89-90 آسیب شناسی اجتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-89-90 مقدمات روانپزشکی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-89-90 خانواده نابسامان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-89-90 کاربرد آزمونهای روانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-89-90 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روانشناسی کودکان استثنایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-89-90 اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-89-90 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-89-90 راهنمایی مشاوره گروه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-89-90 کلیات فلسفه - کلیات فلسفه روانشناسی - مبانی فلسفه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-89-90 مهارتهای ارتباطی کلاس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-89-90 مددکاری اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-89-90 زبان انگلیسی تخصصی - متون روانشناسی به زبان خارجه 1 - متون روانشناسی 1 - متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-89-90 نظریه مشاوره و روان درمانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-89-90 روانشناسی اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-89-90 بهداشت روانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ