سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-88-89 نهاد خانواده در اسلام و ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-88-89 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-88-89 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان - روانشناسی سالمندی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-88-89 مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-88-89 بازی درمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-88-89 ریاضیات مقدماتی - علوم پایه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-88-89 زبان تخصصی مشاوره 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-88-89 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-88-89 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-88-89 روانشناسی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-88-89 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-88-89 مدیریت کلاس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-88-89 روانشناسی عمومی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-88-89 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-88-89 آمار استنباطی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-88-89 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-88-89 مسائل جوانان و نوجوانان در ایران و معاصر - مسائل نوجوانان و جوانان - مسائل نوجوانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-88-89 روان سنجی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-88-89 فناوری آموزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-88-89 مدیریت آموزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-88-89 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-88-89 مهارتهای ارتباطی کلاس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-88-89 آسیب شناسی روانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-88-89 خانواده نابسامان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-88-89 آسیب شناسی اجتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-88-89 کاربرد آزمونهای روانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-88-89 روانشناسی اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-88-89 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روانشناسی کودکان استثنایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-88-89 اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-88-89 کلیات فلسفه - کلیات فلسفه روانشناسی - مبانی فلسفه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-88-89 مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-88-89 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-88-89 نظریه های مشاوره و روان درمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-88-89 زبان انگلیسی تخصصی - متون روانشناسی به زبان خارجه 1 - متون روانشناسی 1 - متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-88-89 مقدمات روانپزشکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-88-89 بهداشت روانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-88-89 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ