سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم 94-95 با پاسخ

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-92 زلزله شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-92 زمین شناسی مهندسی کاربردی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-92 آمار و احتمال 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-92 مدیریت تحول سازمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-92 پترولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-92 آب شناسی کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-92 زمین ریخت شناسی - ژئومورفولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-92 زبان تخصصی زمین شناسی .متون علمی) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-92 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-92 زمین شناسی دریایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-92 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-92 آتشفشان شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-92 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-92 زمین ساخت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-92 زمین شناسی فیزیکی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-92 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-92 کانیها و سنگهای صنعتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-92 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-92 اصول اکتشافات معدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-92 ژئوتوریسم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-92 اصول سنجش از دور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-92 هیدروژئو شیمی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-92 زمین شناسی مواد انرژی زا - منابع انرژی زمین 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-92 زمین پزشکی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-92 خاک شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-92 آب شناسي .هيدرولوژي) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-92 زمین شناسی ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ