سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

کانال تلگرامی پیام نور دانلود نمونه سوالات رایگان پیام نوربا نماد اعتماد به آسودگی خرید کنید

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول 96-95

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-90 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-90 هیدروژئو شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-90 محیط های رسوبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-90 آتشفشان شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-90 زمین پزشکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-90 مدیریت تحول سازمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-90 چینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-90 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-90 آب شناسی کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-90 زمین شناسی مهندسی کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-90 زلزله شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-90 زبان تخصصی زمین شناسی .متون علمی) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-90 زمین شناسی نفت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-90 زمین شناسی دریایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-90 زمین ریخت شناسی - ژئومورفولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-90 زمین شناسی تاریخی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-90 پترولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-90 مکانیک خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-90 زمین شناسی تاریخی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-90 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-90 ژئوشیمی - مبانی زمین شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-90 زمین شناسی فیزیکی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-90 کانیها و سنگهای صنعتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-90 اصول اکتشافات معدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-90 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-90 زمین ساخت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-90 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 3-90 زمین شناسی مواد انرژی زا - منابع انرژی زمین 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 3-90 زمین شناسی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 3-90 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 3-90 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 3-90 آبهای سطحی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ